loading
1KG LUBAN KEMENYAN ARAB 100% ASLI (PROMO) with Free Gift

  1KG LUBAN KEMENYAN ARAB 100% ASLI (PROMO) with Free Gift

  KEMENYAN ARAB LUBAN ASLI 1KG (PROMO) with Free Gift
  RM 87.00

  Please select option below

  X

  Since 20 Feb 2017
  We accept
  and more
  Buyer Protection
  with NetPay
  Full Refund if you don't receive your order*
  Popular Products
  Product ID : 196215855
  Brand : Manna Brand
  Model / SKU : LUBAN1KGPROMO
  Conditions : New


  1KG LUBAN KEMENYAN ARAB 100% ASLI (PROMO) with Free Gift

  1KG LUBAN KEMENYAN ARAB 100% ASLI (PROMO) with Free Gift


  1KG LUBAN KEMENYAN ARAB 100% ASLI (PROMO) with Free Gift


  1KG LUBAN KEMENYAN ARAB 100% ASLI (PROMO) with Free Gift

  PENGENALAN

  Luban merupakan makanan herba warisan sunnah yang agak kurang diketengahkan pada masa kini. Namun rahsia kehebatan luban yang luar biasa masih terpahat kukuh dalam lembaran kitab-kitab thurah atau dipanggil kitab tua atau lebih mesra dipanggil kitab kuning.
  Luban merupakan sejenis getah atau damar yang keluar melalui rekahan pokok yang banyak terdapat di kawasan-kawasan beriklim panas seperti di Oman, Yaman, Syria, Mesir, India, Sri Lanka dan sebagainya.luban juga disebut sebagai Frankincense dan diperkenalkan di Eropah oleh tentera Perang Salib dari Perancis.


  Untuk mendapatkan luban, kulit kayu pohon tersebut disayat kemudian keluar getahnya dan getah tersebut dikumpulkan.Ia menghasilkan resin jernih/lutsinar kekuningan dari mana aroma esen diekstrak. Resin tersebut dikeringkan dan dipecah menjadi beberapa buah seukuran sendok.
  
  Di sesetengah tempat di dunia, luban atau frankincense dikenali sebagai ‘olibanum’ berasal dari perkataan Arab bermaksud “susu” allubán. Ini juga merujuk kepada warna getahnya yang putih seakan-akan susu yang mengeras untuk dijadikan resin luban.

  Luban berasal daripada istilah bahasa Arab yang digunakan di dalam kitab perubatan Islam. Nama masyhurnya dipanggil Kemenyan Arab/Serani/Kemenyan Yamani di kalangan pengamal perubatan herbal Melayu.

  Luban merupakan salah satu makanan sunnah Nabi yang menjadi warisan para ulama’ sejak turun temurun lagi.

  LUBAN.png

  Khasiat khusus luban sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW

  • Meningkatkan kecerdasan Minda
  • Mengelakkan dari penyakit lupa dan nyanyuk
  • Meningkatkan ketajaman daya ingat
  • Memberi ketenangan (menghilangkan stress)
  • Boleh meningkatkan tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajaran.
  • Menambah keyakinan diri
  • Sangat sesuai untuk anak-anak yang lemah daya ingatan ..
  • Berdasarkan reaksi juga boleh merawat dan menghilangkan penyakit ....
  • sakit saraf, urat, dan sengal2 badan bagi ibu selepas melahirkan.
  • mampu memberikan stamina, menggelakkan keletihan ibu selepas melahirkan dan sepanjang kehamilan
  • baik untuk ibu hamil
  • Ucapan kurang jelas
  • pra nyanyuk
  • migrain
  • Sakit kepala dan masalah angin
  • Tekanan yang melampau
  • keletihan
  • Masalah pelajar malas belajar
  • Mengatasi masalah anak-anak degil
  • Lawas sistem perkumuhan

  luban ibu mengandung.png

  Lain-lain khasiat:

  Luban yg telah melalui proses ritual saya insyaalloh boleh dipergunakan sebagai peningkat tenaga ghaib / supranatural khususnya pada kategori "gemblengan ilmu ghaib dan kekuatan fikiran". Sehingga orang yg menelan butiran luban ini tidak perlu bersusah payah berlatih berat untuk meningkatkan tenaga ghaib yg ia miliki, hanya menelan luban hasil ritual saya.

  Apabila dibakar dengan niat mengusir makhluk halus yg mengganggu insyaalloh makhluk halus tsb langsung pergi walaupun ia bersarang dlm tubuh seseorang.

  Jika dipakai untuk tujuan doa makbul maka luban ini sangat sesuai kerana tidak ada asap yg lebih cepat naik ke langit selain luban.

  Kini para ilmuwan telah mengamati bahwa ada kandungan dalam kemenyan yang menghentikan penyebaran kanser. Belum diketahui secara pasti kemungkinan kemenyan sebagai anti-kanser.

  Mengsyorkan kemenyan sebagai ubat untuk tumor, bisul, muntah, cirit-birit dan demam. Dalam perubatan tradisional Cina, kemenyan digunakan untuk merawat masalah kulit dan pencernaan. Sedangkan di India, kemenyan digunakan untuk merawat arthritis. Khasiat kemenyan sebagai ubat arthritis tersebut mendapat sokongan daripada kajian makmal di Amerika.

  Kemenyan yang biasa digunakan untuk urusan mistis ternyata berdasarkan hasil penelitian juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Penyelidikan yang dilakukan oleh King Abd Al-Aziz University di Arab Saudi mendapati bahawa kemenyan boleh menurunkan kadar kolesterol jahat.

  Kemenyan, menurut penyelidik Nadia Saleh Al-Amoudi, boleh digabungkan dengan bahan dari tumbuhan lain untuk meningkatkan kesihatan jantung. Akan tetapi, masih belum ditemui cara yang jelas agar manusia dapat menggunakannya.

  "Kemenyan telah lama digunakan sebagai kaedah rawatan untuk mengatasi sakit tekak, hidung mampat, bekas luka dan luka bakar," jelas Al-Amoudi, seperti diberitakan dari laman HealthDay.

  Kajian di International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health ini, penyelidik memberikan kemenyan kepada tikus albino dan mendapati bahawa kadar kolesterol jahat tikus itu turun sedang kadar kolesterol baik meningkat.
  asal-luban.jpg

  Golongan yang sesuai untuk mengamalkan pengambilan luban sebagai supplement seharian.

  • Anak-anak
  • remaja
  • dewasa
  • warga emas
  • orang Nyanyuk
  • ibu hamil
  • Ibu dalam pantang
  • pesakit mental

  7960142.jpg

  Penggunaan:

  Bau dari getah tersebut dibuat minyak yang mudah menguap yang menyebarkan bau harum yang kuat bila dibakar. Luban bingga saat ini masih dipakai untuk upacara keagamaan. Minyak luban di Eropah abad pertengahan dipakai sebagai ubat untuk membersihkan luka-luka.

  Kaedah 1:

  Hanya perlu mengunyah seperti gula-gula getah dan ambil 3 biji setiap kali makan. Boleh dimakan pada bila-bila saja dan sangat sesuai untuk pelajar. Rasanya pahit dan pahit itulah menghilangkan lendir balagham itu.

  Kaedah 2:

  Dianjurkan makan sebelum tidur - untuk kanak-kanak dan remaja.

  Pagi dan juga malam bagi orang dewasa, orang tua dan yang mengalami masalah kronik. Di letakkannya di atas lidah, Isap seperti gula-gula.

  Ditumbuk menjadi serbuk dan secubit serbuk diletakkan di atas lidah bagi kanak-kanak yang masih kecil. (2 tahun ke bawah) juga boleh divariasikan iaitu boleh dicampur dengan air suam, susu, teh, milo, kopi dan sebagainya.

  Kaedah 3:

  Kaedah pengambilan kemenyan putih (luban) menurut petua daripada Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustaffa kutan dalam Laqzah al-'Ujlan.

  1. Rendam kemenyan putih (luban) di dalamair pada waktu malam.

  2. Keesokannya sebelum sarapan pagi campurkan kemenyan putih (luban) dengan gula pasir dengan nisbah 1: 2

  3. Makan sebanyak 1 sudu makan pada pagi hari sebelum sarapan.

  4. Untuk menambah mujarab dibacakan ayat 27-28 surah Luqman pada 2 gram kemenyan putih (luban) itu dan dicampur dengan madu lebah serta dimakan setiap hari.

  Kaedah 4:

  Ibnu Abbas, seorang penghafaz dan ahli Qur'an mengatakan: "Memakan satu misqal (bersamaan 4.2 gram) gula bersama 1 misqal kemenyan putih selama 7 hari berturut-turut dapat memperbaiki pembuangan air kecil dan mengubati kelupaan"

  300G LUBAN PERFECT.jpgLUBAN PEK 300G

  .

  LUBAN 1KG PERFECT.jpgLUBAN PEK 1KG

  .

  FREEGIFT MANNA KRISTAL DAN POWDER.jpgFREEGIFT SAMPLE PEK

  ==============================================================================================================

  INTRODUCTION

  LUBAN or FRANKINCENSE is a herbal remedy that is less common today. But the secret of the extraordinary LUBAN remains still strongly embedded in the books of the scriptures or called the old or more familiar book called the yellow book.
  Luban is a type of rubber or resin that comes out through many fractured trees in hot temperate regions such as Oman, Yemen, Syria, Egypt, India, Sri Lanka and so on.Luban is also referred to as Frankincense and introduced in Europe by the war soldiers The cross from France.


  To get the pellets, the bark of the tree is sliced ​​and then remove the rubber and the rubber is collected. It produces a clear / transparent yellow resin from which the scent of the essence is extracted. The resin is dried and broken into several spoons of size.

  In some parts of the world, the LUBAN or frankincense known as 'olibanum' comes from the Arabic word meaning "milk" allubán. This also refers to the white color of the rubber as if it were hardened milk to make a LUBAN resin.

  Luban is derived from the Arabic term used in the Islamic medicine book. His famous name is called Arabian / Serani / Yamani Incense among Malay herbal medicine practitioners.

  Luban is one of the foods sunnah of the Prophet who became the heritage of the ulama 'from generation to generation.

  LUBAN.png

  The specialty of the LUBAN as mentioned by the Prophet

  Increase Mind Intelligence
  Avoid from forgetfulness and mischief
  Improves memory sharpness
  Giving calmness (eliminating stress)
  Can increase focus entirely on learning.
  Increase self confidence
  Ideal for children with low memory ..
  Based on the reaction can also treat and eliminate the disease ....
  Nerve, veins, and body aches for the mother after childbirth.
  Able to provide stamina, avoid fatigue in mothers after delivery and during pregnancy
  Good for pregnant women
  Speechlessly
  Pre sigh
  Migraine
  Headache and wind problems
  Extreme pressure
  Fatigue
  Problems of lazy students learn
  Troubleshooting stubborn children
  Older excretory system

  luban ibu mengandung.png

  Other benefits:
  Luban who has gone through my rituals can be used as supernatural / supernatural enhancers, especially in the category of "unseen knowledge and power of mind". So the person who swallows the details of this lubang does not have to work hard to work hard to increase the supernatural he possesses, just swallowing my ritual results.

  When burned with the intention of expelling the subtle creatures that interfere with the insane creature it goes away even though it is nesting in one's body.
  If used for praying purposes then this LUBAN is best suited as no more smoke is rising to the sky than the other.

  Now scientists have observed that there is a content in the incense that stops the spread of cancer. Not known exactly the possibility of incense as anti-cancer.

  Recommend incense as a remedy for tumors, ulcers, vomiting, diarrhea and fever. In traditional Chinese medicine, incense is used to treat skin and digestive problems. While in India, incense is used to treat arthritis. The efficacy of incense as an arthritis drug is supported by laboratory studies in America.
  The usual incense used for mystical affairs is based on the results of the study also able to lower the bad cholesterol levels. Research conducted by King Abd Al-Aziz University in Saudi Arabia found that incense can reduce bad cholesterol levels.
  Incense, according to researcher Nadia Saleh Al-Amoudi, can be combined with other plant ingredients to improve heart health. However, there is still no clear way for humans to use it.

  "Incense has long been used as a treatment method for overcoming sore throats, compressible nose, scars and burns," Al-Amoudi said, as reported by HealthDay.
  Research on the International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health, researchers gave incense to albino rats and found that the bad cholesterol levels of the rats fell while cholesterol levels improved.

  asal-luban.jpg

  Suitable groups to practice LUBAN as a daily supplement.

  Children
  Teenagers
  Adult
  senior citizen
  Nyanyuk people
  Pregnant women
  Mother in abstinence
  Mental patients

  7960142.jpg

  Use:
  The smell of the rubber is made of volatile oil which spread strong odor when burned. Luban until now is still used for religious ceremonies. LUBAN Oil in medieval Europe are used as medicine for cleaning wounds.

  Method 1:
  Just have to chew like gum and take 3 seeds every meal. Can be eaten at any time and is ideal for students. It tastes bitter and bitter that removes the balagham mucus.

  Method 2:
  Organized before bed - for children and adolescents.
  Mornings and even nights for adults, parents and those with chronic problems. Put it on top of the tongue, Smells like sweets.

  Pounded into powder and a pinch of powder placed on the tongue for a small child. (2 years and below) can also be varied that can be mixed with warm water, milk, tea, milo, coffee and so on.

  Method 3:
  Methods of taking white incense (lubang) according to the tips of Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustaffa in the Laqzah al-'Ujlan.
  1. Soak white incense (LUBAN) in the water at night.
  2. The next morning breakfast mixes white incense with 1: 2 ratio of sugar
  3. Eat 1 tablespoon in the morning before breakfast.
  4. To add panacea recited verses 27-28 sura Luqman on 2 grams of white incense (luban) and mixed with honey bee and eaten daily.

  Method 4:
  Ibn Abbas, a penghafaz and expert of the Qur'an, said: "Eating a misqal (equivalent to 4.2 grams) of sugar along with 1 white sweet misman for 7 consecutive days can improve urination and cure the forgetfulness"

  300G LUBAN PERFECT.jpgLUBAN PACK 300G

  LUBAN 1KG PERFECT.jpgLUBAN PACK 1KG

  FREEGIFT MANNA KRISTAL DAN POWDER.jpgFREEGIFT SAMPLE PACK


  Last Updated @ 6/9/2018 10:50:38 AM

  Any enquiry please email us topexstore@gmail.com @ WhatsApp +6014-514 4513. Thank You :-)
  We use Currier Servis 

  - Pos Laju

  - Gdex

  - Skynet

  - Citylink

  Average Product Rating

  0.0 stars out of 5
  5 star
  0
  4 star
  0
  3 star
  0
  2 star
  0
  1 star
  0
  Share your thoughts with others
  Write a review
  Only buyers who purchased the product may leave a review

  Frequently Bought Together

  Customers Who Bought This Item Also Bought

  Related Products

  topexstore Highlights

  Recently Viewed Items

  topexstore' Best Seller

  Promotion Items

  topexstore' Items
  Seller & Buyer Communication
  We provide a transparency communication between buyer & seller in a secure platform.
  Save Money & Time
  We give an access to everything buyer need at competitive prices.
  Secured & Protected
  All the information & transaction are secure with our Netpay system.
  MOBILE APPS
  app store
  google play
  RECEIVE NEWS & SPECIAL OFFERS TODAY
  Subscribe
  WE ACCEPT THE FOLLOWING PAYMENT METHODS
  netpay maybank publicbank cimb hongleong
  STAY CONNECTED
  Copyright © 2019 Interbase Resources Sdn. Bhd. (465435-U).
  All product names are trademarks of their respective companies.
  Lelong.my is not affiliated with or endorsed by any company listed on this site.