loading
nadieleczone
Since: 16 Sep 2015
Store Rating:
★★★★★
N/A
TERMS & CONDITIONS


Terma & Syarat

 
Harga
 
Maklumat penetapan harga terkini adalah seperti yang ditunjukkan di laman web ini. Harga yang ditunjukkan dalam laman web ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
 
Penghantaran
 
Dengan syarat bahawa barang berada dalam stok, NADI Eleczone Solutions akan menghantar barang pembeli dengan menggunakan POS LAJU. Tiada komitmen yang diberikan berkaitan dengan masa penghantaran yang dicapai, semuanya bergantung kepada proses penghantaran POS LAJU yang kebiasaanya akan mengambil masa 1 hingga 2 hari bekerja.
 
Pemeriksaan Dan Kerosakkan
 
Pelanggan mesti memeriksa semua barang selepas menerima barangan yang dibeli. Dalam masa 2 minggu selepas menerima barang tersebut, anda dikehendaki memberikan notis bertulis kepada NADI Eleczone Solutions untuk:
 
  • Sebarang kecacatan terhadap barang yang jelas dan munasabah. NADI Eleczone Solutions akan menggantikan barang tersebut atau mengembalikan semula wang pembelian atas persetujuan bersama NADI Eleczone Solutions dengan pembeli.
  • Sebarang penghantaran barang yang tidak mengikut pesanan. Dalam kes ini, syarikat akan menggantikan barangan tersebut atau mengembalikan semula wang pembelian atas persetujuan bersama NADI Eleczone Solutions dengan pembeli.
 
Sekiranya pelanggan tidak memberi apa-apa notis sedemikian, barang akan dianggap telah dihantar kepada pelanggan serta bebas daripada semua kecacatan yang jelas.
 
Jaminan
 
NADI Eleczone Solutions menjamin bahawa jika ada barang yang rosak disebabkan oleh kerosakkan yang berasal dari kedai NADI Eleczone Solutions, kami akan membayar kembali harga pembelian yang dibayar oleh pelanggan untuk barangan, atau pembaikan dan/atau penggantian barangan tersebut atas persetujuan bersama NADI Eleczone Solutions dengan pembeli. Dengan syarat :
 
  • Pelanggan mesti memaklumkan syarikat dalam masa 2 minggu selepas menerima barangan tentang mana-mana barangan yang rosak.
  • Kami tidak akan membuat apa-apa jaminan atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk apa-apa penggunaan yang tidak wajar oleh pelanggan.
  • Kami tidak akan membuat sebarang jaminan untuk sebarang pembaikan atau pengubahsuaian yang dibuat oleh pelanggan tanpa persetujuan syarikat.
POLICY


Pemeriksaan Dan Kerosakkan

 
Pelanggan mesti memeriksa semua barang selepas menerima barangan yang dibeli. Dalam masa 2 minggu selepas menerima barang tersebut, anda dikehendaki memberikan notis bertulis kepada NADI Eleczone Solutions untuk:
 
  • Sebarang kecacatan terhadap barang yang jelas dan munasabah. NADI Eleczone Solutions akan menggantikan barang tersebut atau mengembalikan semula wang pembelian atas persetujuan bersama NADI Eleczone Solutions dengan pembeli.
  • Sebarang penghantaran barang yang tidak mengikut pesanan. Dalam kes ini, syarikat akan menggantikan barangan tersebut atau mengembalikan semula wang pembelian atas persetujuan bersama NADI Eleczone Solutions dengan pembeli.
 
Sekiranya pelanggan tidak memberi apa-apa notis sedemikian, barang akan dianggap telah dihantar kepada pelanggan serta bebas daripada semua kecacatan yang jelas.
Copyright © 2020 Interbase Resources Sdn. Bhd. (465435-U).
All product names are trademarks of their respective companies.
Lelong.my is not affiliated with or endorsed by any company listed on this site.